تبلیغات
پاسخ سوالات کامپیوتری و تلوزیونی - مسابقه صهبای حج 18یکشنبه 23 آبان1389
پاسخ سوالات کامپیوتری و تلوزیونی
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1389 توسط ایمان | نظرات ()
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
سوال 1 :جواب د) رسول اكرم (ص) در حجه الوداع در عرفات


سوال 2 :جواب ب) كعبه، ماه ذیحجه، قربانی و تقلید دشمنان اسلام از آسیبهای اخلاقی در


سوال 3 :جواب الف) آیه 125 سوره بقره


سوال 4 :جواب د) تمام موارد


سوال 5 :جواب د) مورد الف و ج


سوال 6 :جواب الف) حضرت ابراهیم (ع)


سوال 7 :جواب الف) مسجد شجره – جحفه – وادی عقیق – یلملم – قرن المنازل


سوال 8 :جواب د) حدود 4000 سال پیش – به دست حضرت ابراهیم (ع) و با كمك اسماعیل (ع)


سوال 9 :جواب ب) 70 بار


سوال 10 :جواب د) تمام موارد


سوال 11 :جواب ج )مکانی است که آدم ابوالبشر در آنجا به تقصیر خود اعتراف کرد و مورد عفو و مغفرت قرار گرفت .


سوال 12 :جواب ب ) کعبه


سوال 13 :جواب الف ) هرگز گوشت و خون قربانی ها به خدا نمی رسد بلکه آنچه به خدا می رسد تقوای شماست


سوال 14 :جواب د ) ایام تشریق ، (11 – 12 – 13 ذیحجه)


سوال 15 :جواب ب ) منی


سوال 16 :جواب د ) تمام موارد


سوال 17 :جواب الف ) اگر حجر را خالی یافتی استلام کن وگرنه باید به سلامی از دور اکتفا کرد .


سوال 18 :جواب ج ) در عمره تمتع طواف نساء و نماز آن واجب نیست و سر تراشیدن حرام است ولی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و سر تراشیدن جائز است .


سوال 19 :جواب د ) حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند


سوال 20 :جواب الف ) حلق به معنای تراشیدن موی سر و تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از موی سر یا صورت یا گرفتن ناخن


لینک شرکت در مسابقه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
سوال 1 :جواب د) رسول اكرم (ص) در حجه الوداع در عرفات


سوال 2 :جواب ب) كعبه، ماه ذیحجه، قربانی و تقلید دشمنان اسلام از آسیبهای اخلاقی در


سوال 3 :جواب الف) آیه 125 سوره بقره


سوال 4 :جواب د) تمام موارد


سوال 5 :جواب د) مورد الف و ج


سوال 6 :جواب الف) حضرت ابراهیم (ع)


سوال 7 :جواب الف) مسجد شجره – جحفه – وادی عقیق – یلملم – قرن المنازل


سوال 8 :جواب د) حدود 4000 سال پیش – به دست حضرت ابراهیم (ع) و با كمك اسماعیل (ع)


سوال 9 :جواب ب) 70 بار


سوال 10 :جواب د) تمام موارد


سوال 11 :جواب ج )مکانی است که آدم ابوالبشر در آنجا به تقصیر خود اعتراف کرد و مورد عفو و مغفرت قرار گرفت .


سوال 12 :جواب ب ) کعبه


سوال 13 :جواب الف ) هرگز گوشت و خون قربانی ها به خدا نمی رسد بلکه آنچه به خدا می رسد تقوای شماست


سوال 14 :جواب د ) ایام تشریق ، (11 – 12 – 13 ذیحجه)


سوال 15 :جواب ب ) منی


سوال 16 :جواب د ) تمام موارد


سوال 17 :جواب الف ) اگر حجر را خالی یافتی استلام کن وگرنه باید به سلامی از دور اکتفا کرد .


سوال 18 :جواب ج ) در عمره تمتع طواف نساء و نماز آن واجب نیست و سر تراشیدن حرام است ولی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و سر تراشیدن جائز است .


سوال 19 :جواب د ) حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند


سوال 20 :جواب الف ) حلق به معنای تراشیدن موی سر و تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از موی سر یا صورت یا گرفتن ناخن


لینک شرکت در مسابقه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
سوال 1 :جواب د) رسول اكرم (ص) در حجه الوداع در عرفات


سوال 2 :جواب ب) كعبه، ماه ذیحجه، قربانی و تقلید دشمنان اسلام از آسیبهای اخلاقی در


سوال 3 :جواب الف) آیه 125 سوره بقره


سوال 4 :جواب د) تمام موارد


سوال 5 :جواب د) مورد الف و ج


سوال 6 :جواب الف) حضرت ابراهیم (ع)


سوال 7 :جواب الف) مسجد شجره – جحفه – وادی عقیق – یلملم – قرن المنازل


سوال 8 :جواب د) حدود 4000 سال پیش – به دست حضرت ابراهیم (ع) و با كمك اسماعیل (ع)


سوال 9 :جواب ب) 70 بار


سوال 10 :جواب د) تمام موارد


سوال 11 :جواب ج )مکانی است که آدم ابوالبشر در آنجا به تقصیر خود اعتراف کرد و مورد عفو و مغفرت قرار گرفت .


سوال 12 :جواب ب ) کعبه


سوال 13 :جواب الف ) هرگز گوشت و خون قربانی ها به خدا نمی رسد بلکه آنچه به خدا می رسد تقوای شماست


سوال 14 :جواب د ) ایام تشریق ، (11 – 12 – 13 ذیحجه)


سوال 15 :جواب ب ) منی


سوال 16 :جواب د ) تمام موارد


سوال 17 :جواب الف ) اگر حجر را خالی یافتی استلام کن وگرنه باید به سلامی از دور اکتفا کرد .


سوال 18 :جواب ج ) در عمره تمتع طواف نساء و نماز آن واجب نیست و سر تراشیدن حرام است ولی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و سر تراشیدن جائز است .


سوال 19 :جواب د ) حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند


سوال 20 :جواب الف ) حلق به معنای تراشیدن موی سر و تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از موی سر یا صورت یا گرفتن ناخن


لینک شرکت در مسابقه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
سوال 1 :جواب د) رسول اكرم (ص) در حجه الوداع در عرفات


سوال 2 :جواب ب) كعبه، ماه ذیحجه، قربانی و تقلید دشمنان اسلام از آسیبهای اخلاقی در


سوال 3 :جواب الف) آیه 125 سوره بقره


سوال 4 :جواب د) تمام موارد


سوال 5 :جواب د) مورد الف و ج


سوال 6 :جواب الف) حضرت ابراهیم (ع)


سوال 7 :جواب الف) مسجد شجره – جحفه – وادی عقیق – یلملم – قرن المنازل


سوال 8 :جواب د) حدود 4000 سال پیش – به دست حضرت ابراهیم (ع) و با كمك اسماعیل (ع)


سوال 9 :جواب ب) 70 بار


سوال 10 :جواب د) تمام موارد


سوال 11 :جواب ج )مکانی است که آدم ابوالبشر در آنجا به تقصیر خود اعتراف کرد و مورد عفو و مغفرت قرار گرفت .


سوال 12 :جواب ب ) کعبه


سوال 13 :جواب الف ) هرگز گوشت و خون قربانی ها به خدا نمی رسد بلکه آنچه به خدا می رسد تقوای شماست


سوال 14 :جواب د ) ایام تشریق ، (11 – 12 – 13 ذیحجه)


سوال 15 :جواب ب ) منی


سوال 16 :جواب د ) تمام موارد


سوال 17 :جواب الف ) اگر حجر را خالی یافتی استلام کن وگرنه باید به سلامی از دور اکتفا کرد .


سوال 18 :جواب ج ) در عمره تمتع طواف نساء و نماز آن واجب نیست و سر تراشیدن حرام است ولی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و سر تراشیدن جائز است .


سوال 19 :جواب د ) حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند


سوال 20 :جواب الف ) حلق به معنای تراشیدن موی سر و تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از موی سر یا صورت یا گرفتن ناخن


لینک شرکت در مسابقه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
سوال 1 :جواب د) رسول اكرم (ص) در حجه الوداع در عرفات


سوال 2 :جواب ب) كعبه، ماه ذیحجه، قربانی و تقلید دشمنان اسلام از آسیبهای اخلاقی در


سوال 3 :جواب الف) آیه 125 سوره بقره


سوال 4 :جواب د) تمام موارد


سوال 5 :جواب د) مورد الف و ج


سوال 6 :جواب الف) حضرت ابراهیم (ع)


سوال 7 :جواب الف) مسجد شجره – جحفه – وادی عقیق – یلملم – قرن المنازل


سوال 8 :جواب د) حدود 4000 سال پیش – به دست حضرت ابراهیم (ع) و با كمك اسماعیل (ع)


سوال 9 :جواب ب) 70 بار


سوال 10 :جواب د) تمام موارد


سوال 11 :جواب ج )مکانی است که آدم ابوالبشر در آنجا به تقصیر خود اعتراف کرد و مورد عفو و مغفرت قرار گرفت .


سوال 12 :جواب ب ) کعبه


سوال 13 :جواب الف ) هرگز گوشت و خون قربانی ها به خدا نمی رسد بلکه آنچه به خدا می رسد تقوای شماست


سوال 14 :جواب د ) ایام تشریق ، (11 – 12 – 13 ذیحجه)


سوال 15 :جواب ب ) منی


سوال 16 :جواب د ) تمام موارد


سوال 17 :جواب الف ) اگر حجر را خالی یافتی استلام کن وگرنه باید به سلامی از دور اکتفا کرد .


سوال 18 :جواب ج ) در عمره تمتع طواف نساء و نماز آن واجب نیست و سر تراشیدن حرام است ولی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و سر تراشیدن جائز است .


سوال 19 :جواب د ) حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند


سوال 20 :جواب الف ) حلق به معنای تراشیدن موی سر و تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از موی سر یا صورت یا گرفتن ناخن


لینک شرکت در مسابقه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
سوال 1 :جواب د) رسول اكرم (ص) در حجه الوداع در عرفات


سوال 2 :جواب ب) كعبه، ماه ذیحجه، قربانی و تقلید دشمنان اسلام از آسیبهای اخلاقی در


سوال 3 :جواب الف) آیه 125 سوره بقره


سوال 4 :جواب د) تمام موارد


سوال 5 :جواب د) مورد الف و ج


سوال 6 :جواب الف) حضرت ابراهیم (ع)


سوال 7 :جواب الف) مسجد شجره – جحفه – وادی عقیق – یلملم – قرن المنازل


سوال 8 :جواب د) حدود 4000 سال پیش – به دست حضرت ابراهیم (ع) و با كمك اسماعیل (ع)


سوال 9 :جواب ب) 70 بار


سوال 10 :جواب د) تمام موارد


سوال 11 :جواب ج )مکانی است که آدم ابوالبشر در آنجا به تقصیر خود اعتراف کرد و مورد عفو و مغفرت قرار گرفت .


سوال 12 :جواب ب ) کعبه


سوال 13 :جواب الف ) هرگز گوشت و خون قربانی ها به خدا نمی رسد بلکه آنچه به خدا می رسد تقوای شماست


سوال 14 :جواب د ) ایام تشریق ، (11 – 12 – 13 ذیحجه)


سوال 15 :جواب ب ) منی


سوال 16 :جواب د ) تمام موارد


سوال 17 :جواب الف ) اگر حجر را خالی یافتی استلام کن وگرنه باید به سلامی از دور اکتفا کرد .


سوال 18 :جواب ج ) در عمره تمتع طواف نساء و نماز آن واجب نیست و سر تراشیدن حرام است ولی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و سر تراشیدن جائز است .


سوال 19 :جواب د ) حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند


سوال 20 :جواب الف ) حلق به معنای تراشیدن موی سر و تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از موی سر یا صورت یا گرفتن ناخن


لینک شرکت در مسابقه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان1389
سوال 1 :جواب د) رسول اكرم (ص) در حجه الوداع در عرفات


سوال 2 :جواب ب) كعبه، ماه ذیحجه، قربانی و تقلید دشمنان اسلام از آسیبهای اخلاقی در


سوال 3 :جواب الف) آیه 125 سوره بقره


سوال 4 :جواب د) تمام موارد


سوال 5 :جواب د) مورد الف و ج


سوال 6 :جواب الف) حضرت ابراهیم (ع)


سوال 7 :جواب الف) مسجد شجره – جحفه – وادی عقیق – یلملم – قرن المنازل


سوال 8 :جواب د) حدود 4000 سال پیش – به دست حضرت ابراهیم (ع) و با كمك اسماعیل (ع)


سوال 9 :جواب ب) 70 بار


سوال 10 :جواب د) تمام موارد


سوال 11 :جواب ج )مکانی است که آدم ابوالبشر در آنجا به تقصیر خود اعتراف کرد و مورد عفو و مغفرت قرار گرفت .


سوال 12 :جواب ب ) کعبه


سوال 13 :جواب الف ) هرگز گوشت و خون قربانی ها به خدا نمی رسد بلکه آنچه به خدا می رسد تقوای شماست


سوال 14 :جواب د ) ایام تشریق ، (11 – 12 – 13 ذیحجه)


سوال 15 :جواب ب ) منی


سوال 16 :جواب د ) تمام موارد


سوال 17 :جواب الف ) اگر حجر را خالی یافتی استلام کن وگرنه باید به سلامی از دور اکتفا کرد .


سوال 18 :جواب ج ) در عمره تمتع طواف نساء و نماز آن واجب نیست و سر تراشیدن حرام است ولی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است و سر تراشیدن جائز است .


سوال 19 :جواب د ) حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند


سوال 20 :جواب الف ) حلق به معنای تراشیدن موی سر و تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از موی سر یا صورت یا گرفتن ناخن


لینک شرکت در مسابقه
برچسب ها: مسابقه صهبای حج 18یکشنبه 23 آبان1389،
درباره وبلاگ
آخرین مطالب
نظر سنجی
ایا شما به ادامه ی کار این وبلاگ راضی هستید؟نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.